470x120 marmer

Kerken zoeken hun plek en functie in een veranderende samenleving. Het gaat erom om positie te bepalen tussen de bekende en onbekende groep kerkleden en mogelijk ander geinteresseerden. Welke eisen stellen we aan kwaliteit en kwantiteit? Wat bieden we (nog) als kerk? Hoe kunnen we onze eigen positie verstevigen? Is niets doen aan verandering ook nog een optie?


In het verleden was ik in Zuid-Holland gemeenteadviseur en jeugdwerkadviseur voor de PKN. Dat werk heb ik met veel plezier gedaan. Mijn hart ligt bij het samen met elkaar rond een thema aan de slag te gaan, bezinnend, verdiepend of ontdekkend.

Vanuit mijn ervaring als gemeenteadviseur, kerkelijk medewerker, coördinator jongerenwerk, docente godsdienst, coach/counselor bied ik me voor ondersteuning aan op het gebied van:

• Begeleiding bezinningsbijeenkomsten (dagdeel, dag, weekend).
• Creatieve invulling, ontspanning en ontmoeting
• Vorming en toerusting, verdieping
• Aandacht voor kracht, verbinding, veranderende wijzen van kerkzijn.
• Ondersteuning voor het pastoraat, uitvaarttraining, lectorentraining
• Trainingen binnen de Academie van de Protestantse kerk.
• 'Meekijker' in de rol van vragensteller, analysemaker, ideeënbron.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Wonend in Huissen ga ik vooralsnog uit van de regio Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg. 

 

Voor een overzicht van alle activiteiten en mogelijkheden klikt u hier.